Välkommen! Du kan logga in eller skapa ett konto.

Om Oss

FÖRETAGS PRESENTATION
Kungsholmens Järn AB grundades 1996 av kompanjonerna Krister Almteg & Åke From.
Företaget är idag medlem i den fristående Järniakedjan som idag har ca 70 st försäljningsställen

och 600 duktiga medarbetare runt om i Sverige. Företaget utvecklar ständigt sitt sortiment för att hålla det aktuellt.

Sortimentets bredd,  lager och service är idag hörnpelarna i företagets verksamhet. Vi har ca 10.000 artiklar i vårt

sortiment på plats och ca 100.000 artiklar tillgängliga inom 24 timmar. Vi har ca 400 leverantörer. I sortimentet finns bl.a.

Handverktyg, färg, hushålls- och presentartiklar, motor- och röjsågar, gräsklippare, skogs- och trädgårdsredskap,

el tillbehör, köks- och badrumsartiklar, lås, arbetskläder, mm

 

VÅR AFFÄRSIDÈ
Vår affärsidé är att vara en handel för industri-, bygg-, kommun- och konsumentkunder.

Med ett brett sortiment av varor anpassat till dessa kundgrupper skall vi på ett rationellt

och kostnadseffektivt sätt distribuera detta inom i första hand Stockholms kommun.

Kvalitet, kunskap och service skall vara ledord för vårt företag.

 

KVALITETSPOLICY
Vi skall upprätthålla en kvalitet både vad avser varor likväl tjänster som motsvarar våra kunders krav inom respektive sortimentsområde.
Vi skall ha en öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer i kvalitetsfrågor, för ett ömsesidigt utbyte av kunnande i syfte att

utveckla och förbättra samarbete och produkter. Vi skall se till att alla funktioner har ett uttalat ansvar, tillräckliga befogenheter, betryggande

kompetens och erforderliga resurser för att klara av sina delar av kvalitetskraven.

 

MILJÖPOLICY
Vi skall verka för en hållbar utveckling av miljön, d.v.s. en utveckling där vi tillgodoser våra nuvarande behov

utan att vi för den skull äventyrar kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Vårt agerande skall följa miljöledningssystemet ISO 14001 och vi skall verka för att uppnå eller överträffa gällande lagar och krav.

Dessutom skall vi arbeta med att ständigt för-bättra vår yttre och inre miljö samt förebygga föroreningar, engagera vår personal i miljöfrågor,

aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.